Kreditgivaren Snabbfinans utökar med högre lånebelopp

Snabbfinans, som är en långivare inom snabblån och webblån, utökar sitt låneerbjudande med fler lånebelopp. Tidigare kunde man låna mellan 1000 till 3000 tusen kronor hos Snabbfinans.

Numera kan man teckna lån på 4000 kr, lån på 5000 kr och lån på 6000 kr också. I likhet med många andra långivare inom smslån och webblån så utökar nu alltså även Snabbfinans de olika belopp man låna.

Detta händer om man inte betalar tillbaka smslånet till Snabbfinans i tid

Har betalning av snabblånet/smslånet inte mottagits i tid utgår en dröjsmålsränta på mobillånet/Internetlånet med 3% per månad. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till Låntagaren där en påminnelseavgift på 60 kr utgår.

Har betalning inte skett efter den första påminnelsen har långivaren, dvs Snabbfinans, rätt att överlämna ärendet till inkasso. Låntagaren är då skyldig att ersätta Långivaren/Snabbfinans för inkassokrav med 180 kr samt för upprättande av amorteringsplan med 150 kr.

Har betalning inte skett efter inkassokravet har långivaren/Snabbfinans rätt att efter 10 dagar överlämna ärendet till Kronofogdemyndigheten för en ansökan om betalningsföreläggande. Låntagaren är då skyldig att ersätta Långivaren/Snabbfinans för ansökningsavgiften på 300 kr samt för ombudsarvodet på 340 kr.

Om Långivaren/Snabbfinans får ett utslag från Kronofogdemyndigheten avseende den ingivna ansökningen om betalningsföreläggande registreras detta utslag som en betalningsanmärkning hos Kreditupplysningsföretagen (till exempel UC). En betalningsanmärkning finns registrerad i minst 3 år och påverkar låntagaren kreditvärdighet negativt (det blir svårt att teckna andra lån, teckna mobilabonnemang och en massa annat krångel).

Se därför till att du kan betala tillbaka lånet i tid. Om du inte kan betala, teckna inte lånet…

Till Snabbfinans.


Snabbfinans